HannuTakkula

Kiina Kiina Kiina

Keskustelu Kiinan markkinatalousstatuksesta (MES) käy kuumana Euroopan unionissa. Päätös markkinatalousstatuksen myöntämisestä Kiinalle on tehtävä kululuvan vuoden joulukuun 10.päivään mennessä. Kiina on EU:n suurin kauppakumppani tuonnin perusteella, joten tasapainoisen ratkaisun löytäminen on tärkeätä. Samoin on muistettava, että meillä on EU:ssa myös paljon teollisuuden aloja, jotka ovat riippuvaista Kiinan tuonnista ja toisaalta myös herkkiä aloja, jotka ovat tällä hetkellä suojassa polkumyyntitoimien vuoksi.

 

Markkinatalousstatuksen myöntämisessä ei ole kyse asenteestamme Kiinan valtiota kohtaan, vaan periaatteista. Päätöksen on oltava myös linjassa yhdessä sovittujen WTO- säännösten sekä markkinatalousstatus määritelmän kanssa, jonka viidestä kriteeristä Kiina tällä hetkellä täyttää vain yhden. Tästä tosiasiasta huolimatta, ennen päätöksen tekemistä odotetaan komission lopullista vaikutustenarviointia ja siitä seuraavaa ehdotusta EU:n yhteisiksi toimiksi.

 

Kun Kiina liittyi Maailma kauppajärjestö WTO:n jäseneksi joulukuussa 2001, liittymissopimukseen otettiin kohta, jossa mahdollistettiin Kiinalle asetettavat polkumyyntitullit. Tämä toimenpide koettiin välttämättömäksi johtuen mm. siitä, että monien merkittävien kiinalaisyritysten takana ei ole yksityinen yrittäjätaho vaan valtio, joka voi halutessaan subventoida yrityksen toimia.  Kiina sitoutui 15 vuoden siirtymäaikaan, joka antoi muille WTO:n jäsenmaille mahdollisuuden olla kohtelematta Kiinaa markkinatalousmaana polkumyyntitulkinnoissa.

 

Tämän hetken keskusteluissa on noussut esille erilaisia tulkintoja Kiinan WTO liittymissopimukseen liittyen. Joidenkin tulkintojen mukaan on juridisesti epäselvää se, velvoittaako Kiinan liittymissopimuksen kohta 15(a)(ii) muita WTO:n jäsenmaita myöntämään Kiinalle markkinatalousstatuksen suoraan. Tällä hetkellä selvää kaikkien toimijoiden osalta on kuitenkin se, että Kiina ei täytä markkinatalousstatuksen edellytyksiä. Keskustelussa ei ole siis missään vaiheessa ollut kysymys siitä, onko Kiina markkinatalous vai ei, vaan siitä, miten EU tulee tulevaisuudessa asettaa tullit Kiinasta tuleville tuotteille.

 

On hyvä myös muistaa se tosiasia, että markkinatalousstatuksen myöntämisellä ei ole vaikutusta kaikkeen Kiinan tuontiin: polkumyyntitullit koskevat 1.38 % kokonaistuonnista ja jos aurinkopaneelit poistetaan niin ainoastaan 0.68%. Komission alustavan laskelman mukaan markkinatalousstatuksen myöntäminen laskisi polkumyyntitulleja 27% ja hintoja 19% tietyillä aloilla. Lopullisia komission laskelmia vielä tästäkin odotetaan.

 

Tällä hetkellä Kiinasta tuleville tuotteille myönnetään tullit ns. analogia-tulkinnan mukaan, eli markkinoilla olevien vastaavien tuotteiden hintojen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulli ei perustu Kiinasta tuotavan tuotteen todelliseen hintaan, vaan vastaavan kilpailevan tuotteen tuotantohintaan. Kun katsotaan olemassa olevaa tilannetta ja mietitään mitä EU:n tulisi nyt tehdä Kiinan markkinatalousstatuksen suhteen, nousee esille lähinnä kolme seuraavanlaista vaihtoehtoa. Ensinnäkin EU voi jättää lainsäädäntönsä muuttamatta ja jatkaa polkumyyntitullien asettamista. Tästä todennäköisesti seuraa se, että korvausmaksut nousevat korkeiksi. Toiseksi EU voi yhdessä muiden WTO:n jäsenmaiden kanssa myöntää Kiinalle markkinatalousstatuksen ja sen seurauksena ns. tavalliset tullit tulisivat sovellettavaksi. Tämä vaihtoehto poistaisi kaikkiaan 52 eri kauppapolitiikan toimenpidettä, jotka kohdistuvat Kiinaan tällä hetkellä ja sen seurauksena olisi merkittävä työpaikkojen menettäminen EU:n alueella. Ja kolmanneksi vaihtoehdoksi jäisi poistaa Kiina ei-markkinatalousstatus-maiden listalta, mutta samalla muuttaa EU:n tullilainsäädäntöä siten, että tuotteille voidaan myöntää tullit myös jatkossa. Tämän vaihtoehdon ongelmana on se, että lainsäädännön muuttaminen vaikuttaa kaikkiin muihinkin maihin, jotka tuovat tavaroita EU:n sisämarkkinoille.

 

Helppoa ratkaisua tähän Kiinan markkinatalousstatus kysymykseen ei ole löydettävissä. Kiinan valta volyymi kauppapolitiikassa näkyy monelta osin eikä tämän ratkaisun vaikutuksia tule aliarvioida. EU:lla ei ole varaa menettää kauppasuhteitaan Kiinaan, joten WTO-säännösten mukaisen ratkaisun löytäminen on ehdottoman tärkeätä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat