HannuTakkula

Ympäristökomissaari Vellan on oikaistava puheitaan metsänomistajista

 

Kirjoitimme  yhdessä eri maita ja puolueita edustavien kollegoiden kanssa kirjeen ympäristökomissaari Karmenu Vellalle. Vaadimme häntä oikaisemaan metsänhoitoa käsitellyttä puhettaan.

EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vella kritisoi puheessaan (23.5.) voimakkaasti EU:n metsänomistajia. Vella väittää metsänomistajien hakevan omaisuudestaan vain korkeinta voittoa tyhjentäen metsät puista ja istuttaen uudet tilalle.

Vellan väitteet eivät pidä paikkaansa. Euroopan 16 miljoonaa yksityistä metsänomistajaa ovat päinvastoin EU:n ympäristöpolitiikan tärkeimpiä toteuttajia. Ilman heidän arvokasta työtään kestävässä metsänhoidossa meillä ei olisi esimerkiksi monimuotoista luontoa ja riittävästi puhdasta vettä.

Suomen pinta-alasta noin 70 prosenttia on metsää. Valitettavasti metsiin liittyvistä EU politiikoista puhuttaessa ei aina ymmärretä metsävaltaisten maiden erityispiirteitä. EU:ssa ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta enenevissä määrin metsäasioita käsitellään muiden politiikka-alojen, kuten mm. ilmasto- ja energia sekä ympäristöpolitiikoiden tiimoilta. 

Suomessa kestävän metsänhoidon lähtökohtana on se, että metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Tämä tekee metsästä aidosti uusiutuvan raaka-aineen. Metsien aktiivisesta käytöstä huolimatta ne tarjoavat tärkeitä ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta. Tätä ei valitettavasti maltalainen ympäristökomissaari näytä ymmärtävän.

Toivomme komissaaria sormella osoittamisen sijaan näkemään Euroopan metsät  suurempana kokonaisuutena, jolla on merkittävää taloudellista,sosiaalista ja ekologista arvoa.Kaikissa metsiin liittyvissä EU politiikoissa  lähtökohtana tulee olla tämä kolmen pilarin kestävyys, joka jo toteutuu eri jäsenmaissa.

On myös muistettava, että metsien ominaispiirteet  vaihtelevat suuresti eri EU-maiden välillä, minkä vuoksi  EU:n metsiin liittyvien politiikoiden tulee olla hyvin koordinoituja ja yhden koon ratkaisuyrityksiä tulisi välttää.

Kirjeen ympäristökomissaari Vellalle allekirjoittivat itävaltalainen Elisabeth Köstninger (EPP), saksalaiset Ulrike Müller (ALDE), Albert Dess (EPP) ja Norbert Lins (EPP), suomalaiset  Hannu Takkula (ALDE) ja Anneli Jäätteenmäki (ALDE), ruotsalaiset Christoffer Fjellner (EPP), Fredrick Federley (ALDE) ja Jens Nilsson (SD) sekä slovenialainen Franck Bokovič (EPP). Voit lukea kirjeen tästä linkistä.


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat